Om Nordinspekt AB

Nordinspekt AB utför besiktningar i samarbete med Byggkeramikrådet (BKR) och stickprovskontroller på uppdrag av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK) och är medlem i Svenska byggingenjörens riksförbund (SBR) och Svenska föreningen för oberoende skadeexperter (SFOS).

Vi utför byggtekniska besiktningar och utredningar av fastigheter samt besiktning och handläggning av försäkringsskador på byggnader samt bistår som teknisk sakkunnig vid fastighetstvister.

Nordinspekt utför besiktning av golvarbeten åt konsumenter enligt Golvbranschens (GBR) bedömningsgrunder.

Vårt kontor ligger i Umeå och huvudparten av våra uppdrag utförs i Norrland.

Din oberoende partner vid byggteknisk konsultation

Copyright © 2020 Nordinspekt AB

Powered by Simple Graphic