Om Nordinspekt AB

Nordinspekt AB utför besiktningar i samarbete med Byggkeramikrådet (BKR) och stickprovskontroller på uppdrag av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK) och är medlem i Svenska byggingenjörens riksförbund (SBR) och Svenska föreningen för oberoende skadeexperter (SFOS).

Vi utför byggtekniska besiktningar och utredningar av fastigheter samt besiktning och handläggning av försäkringsskador på byggnader samt bistår som teknisk sakkunnig vid fastighetstvister.

Nordinspekt utför besiktning av golvarbeten åt konsumenter enligt Golvbranschens (GBR) bedömningsgrunder.

VI har varit verksamma sedan 2007 och vårt kontor ligger i Umeå.

Din oberoende partner vid byggteknisk konsultation

Copyright © 2023 Nordinspekt AB