Teknisk Sakkunnig

Vi bistår som teknisk sakkunnig vid fastighetstvister. Nordinspekt har lång erfarenhet av att besikta och utreda fel i fastigheter i samband med tvist. Det är viktigt för den som är i, eller riskerar att hamna i en tvist att agera på rätt sätt. Vi samarbetar med flertalet advokatbyråer i Norrland. En av våra samarbetspartner har medverkat i en artikel som ger bra information hur man bäst handlar i dessa situationer, se fliken media.

Copyright © 2023 Nordinspekt AB