Utbildningar

  • Skräddarsydda utbildningar till företag/försäkringsbolag när det gäller skadeproblematik kring våtrum och spaanläggningar
  • Utbildningar inom byggskador och skadereglering
  • Utbildning för skadereglerare när det gäller komplexa civilskador på uppdrag av IFU
  • Behörighetsutbildningar för golvläggare på uppdrag av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK)

Copyright © 2020 Nordinspekt AB

Powered by Simple Graphic