Besiktningar / Utredningar

Teknisk sakkunnig fel i fastighet
Vi bistår som teknisk sakkunnig vid fastighetstvister. Nordinspekt har en lång erfarenhet av att besikta och utreda fel i fastighet i samband med tvist. Det är viktigt för den som är i, eller riskerar att hamna i en tvist att agera på rätt sätt. Vi samarbetar med flertalet advokatbyråer i Norrland. En av våra samarbetspartner har medverkat i en artikel som ger bra information hur man bäst handlar i dessa situationer, se fliken media.

Golvbesikningar
Nordinspekt utför besiktning av golvarbeten åt konsumenter enligt Golvbranschens (GBR) bedömningsgrunder. Besiktningsman godkänd av GBR (Golvbranschens Riksorganisation), se Golvbranschens hemsida via länk startsidan.

Försäkringsskadebesiktning
Nordinspekt är er partner när det gäller skadebesiktning. Vi besiktar och sköter handläggning och reglering av skada enligt överenskommelse med er som kund.
Nordinspekt bidrar till kostnadseffektiva skadereparationer så att både ni som uppdragsgivare och era kunder blir nöjda. Vi gör en opartisk bedömning och har ingen egen vinning av de rekommendationer som vi lämnar då vi är helt fristående.
Vi erbjuder vår kunskap och kompetens till samtliga försäkringsbolag. Vårt kontor finns i Umeå och vi utför främst besiktningar i norra Sverige.

Fuktutredning
Vi utför utredningar för att ta reda på orsak till fukt- och mögelproblem i grund, vindar eller övrig byggnad samt ger förslag på åtgärder.

Kalkylering
Nordinspekt kan bistå med kalkyler som underlag för att uppskatta skadekostnader.

Copyright © 2023 Nordinspekt AB