Besiktningar / Utredningar

Nordinspekt är er partner när det gäller skadebesiktning. Vi besiktar och sköter handläggning och reglering av skada enligt överenskommelse med er som kund.

Nordinspekt bidrar till kostnadseffektiva skadereparationer så att både ni som uppdragsgivare och era kunder blir nöjda. Vi gör en opartisk bedömning och har ingen egen vinning av de rekommendationer som vi lämnar då vi är helt fristående.

Vi erbjuder vår kunskap och kompetens till samtliga försäkringsbolag. Vårt kontor finns i Umeå och vi utför främst besiktningar i norra Sverige.

Skadeutredning våtutrymmen
Nordinspekt utför en opartisk utredning och tar reda på orsak till fel som uppstått samt om arbetet utförts enligt gällande byggnorm/branschregler vid tidpunkten för utförandet.

Kalkylering
Nordinspekt kan bistå med kalkyler som underlag för att uppskatta skadekostnader.

Copyright © 2020 Nordinspekt AB

Powered by Simple Graphic