Våtrumskontroller/-utredningar

Våtrumskontroll
Nordinspekt utför stickprovskontroller på uppdrag av AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL GVK i norra Sverige. Nordinspekt utför även denna typ av kontroll på uppdrag av beställare en så kallad ”särskild kontroll”. Vi kan även utföra/erbjuda ”särskild kontroll” av våtrum utförda av företag som inte är anslutna till AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL GVK. Vid större objekt är det lämpligt att kontrollerna sker så tidigt i projektet som möjligt så att eventuella problem kan rättas till från början. Läs mer om detta i artikeln under fliken media särskilda kontroller.

Våtrumsutredning
Nordinspekt har en unik kunskap och erfarenhet av utredningar i våtrum och badanläggningar.

Vid våtrum/badanläggningar utförda med keramikytskikt kan det ofta vara svårt att fastställa skadeorsak samt om tätskikt är utfört enligt gällande regelverk. Nordinspekt har lång erfarenhet av att utföra dessa utredningar och kan i de flesta fall fastställa skadeorsak och om tätskikt är utfört enligt då gällande regelverk.

Copyright © 2023 Nordinspekt AB