Mer om Mattias

  • Byggnadsingenjör Umeå Universitet. Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering
  • Utbildad BM-tekniker Anticimex
  • Besiktningsledare Byggskador Folksam
  • Av SBR godkänd besiktningsman. Löpande utbildningar i regi av SBR BYGGINGENJÖRERNA
  • Besiktningsman i samarbete med Byggkeramik Rådet, se: www.bkr.se
  • Länskontrollant för GVK (AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL), se: www.gvk.se
  • Besiktningsman godkänd av GBR (Golvbranschens Riksorganisation), se: www.golvbranschen.se

Copyright © 2020 Nordinspekt AB

Powered by Simple Graphic